Standard Pascal/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

العربية (ar) Deutsch (de) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) Bahasa Indonesia (id) 日本語 (ja) português (pt) русский (ru) 中文(中国大陆)‎ (zh_CN)

Vuonna 1974 Pascal-ohjelmointikielen luoja Niklaus Wirth kirjoitti Kathleen Jensenin kanssa kirjan nimeltä Pascal User Manual and Report, jonka on julkaissut Springer-Verlag. Tästä kirjasta tuli standardi Pascal-kielelle. Vuonna 1983 Kansainvälinen standardointijärjestö (ISO) virallisti standardin nimellä ISO 7185: 1983. Vuonna 1990 ISO julkaisi päivitetyn version - ISO 7185: 1990 -, joka ei ottanut käyttöön uusia käsitteitä, mutta poisti epäselvyydet ja korjasi virheet, jotka olivat aiemmassa versiossa. ISO 7185 -standardiin viitataan nimellä Standard Pascal. Standardi määrittelee vähimmäistason, jota Pascal-kääntäjän on tuettava voidakseen olla todellinen Pascal-kielen kääntäjä.


Varatut sanat

Seuraavat ovat standardin avainsanoja (joita kutsutaan word-symboleiksi standardissa ISO 7185), joita kaikkien kääntäjien on tuettava:

Symbolit

Seuraavat symbolit (joihin standardi viittaa erityissymboleiksi) ovat myös osa ohjelmointikieltä:

Funktiot

Kaikki vakio Pascalin määrittelemät toiminnot toteutetaan Free Pascal -sovelluksessa vakiona olevan System unit:n Runtime Library:ssä.

Aritmeettiset funktiot

Funktio Kuvaus
abs(x) Laskee x:n absoluuttisen arvon
arctan(x) arctan palauttaa x:n arctangentin, joka voi olla mikä tahansa reaaliluku tyyppi. Tuloksena oleva kulma yksikkö on radiaaneina
cos(x) Laskee kulman x kosinin (radiaaneina)
exp(x) Exp palauttaa x: n eksponentin, ts. luvun e potenssiin x
ln(x) palauttaa reaaliluku tyypin, parametrin x:n luonnollisen logaritmin. x: n on oltava positiivinen.
sin(x) Laskee kulman x sinin (radiaaneina)
sqr(x) Laskee x:n neliön
sqrt(x) Laskee x:n neliöjuuren. x:n on oltava positiivinen.

Transfer Functions

Funktio Kuvaus
round(x) Pyöristää liukulukuarvon lähimpään kokonaislukuun ja palauttaa kokonaisluvun.
trunc(x) Katkaisee liukuluku x:n -arvon ja palauttaa sen kokonaislukuna.

Ordinaali funktiot

Funktio Kuvaus
chr(x) Muuntaa tavuarvon merkkiarvoksi
ord(x) Palauttaa ordinaarityypin x:n järjestysarvon.
pred(x) Palauttaa ordinaarityypin edellisen elementin.
succ(x) Palauttaa ordinaarityypin seuraavan elementin.

Boolean funktiot

Funktio Kuvaus
eof(f) Tarkistaa onko tiedoston f loppu
eoln(f) Tarkistaa, onko rivin loppu tekstitiedostossa f
odd(x) Onko x pariton vai parillinen?

Aliohjelmat

Standard Pascalin määrittelemät aliohjelmat toteutetaan Free Pascal -järjestelmässä vakiona olevan System käännösyksikön Runtime Library :ssä.

Tiedostojen käsittelyaliohjelmat

Aliohjelma Kuvaus
get(f)
page()
put(f)
read Lukee tekstitiedostosta tai stdin:stä muuttujaan
readln Lukee tekstitiedostosta tai stdin:stä muuttujaan]] ja siirtyy seuraavalle riville
reset(f) Avaa tiedoston lukemista varten
rewrite(f) Avaa tiedoston kirjoittamista varten
write Kirjoittaa muuttujan tai merkkijonon tekstitiedostoon tai stdout:n
writeln Kirjoittaa muuttujan tai merkkijonon tekstitiedostoon tai stdout:n ja lisää uuden rivin

Dynaamiset allokointialiohjelmat

Aliohjelma Kuvaus
dispose(q) Vapautta q: n osoittama muistin, joka allokoitiin New:n kutsulla
dispose(q,k1...kn)
new(p) New allokoi uuden p-tyyppisen esiintymän ja laittaa osoitteen p:hen.
new(p,c1...cn)

Siirtoaliohjelmat

Aliohjelma Kuvaus
pack() Luo pakatun taulukon normaalista taulukosta
unpack() purkaa pakatun taulukon

Laajennukset

On olemassa muita avainsanoja, jotka eivät ole teknisesti osa standardia Pascal-kieltä, mutta joita FPC käyttää joko lisätoimintoihin, kuten objektien toteuttamiseen, yhteensopivuuteen C ++: n paljastamien virheiden palauttamiskonseptien kanssa tai yhteensopivuuden tarjoamiseksi Borland Pascalin ja aikaisempien Pascal-kääntäjien kanssa. Tälläisiin avainsanoihin sisältyy:

implementation · finally · try · unit.

Tyypit

On olemassa vakiotyyppejä:

integer · smallint · longint · real · boolean · string · char · byte

Free Pascal:n kääntäjän moodit

Free Pascal tukee ISO 7185 Standard Pascal kääntäjän moodilla komentorivillä optiolla -Miso tai lähdekoodissa kääntäjän ohjeella {$mode ISO}. Tuki ISO 7185 standardille alkoi versiosta 3.0.0. On tarkoitus saada kääntäjän moodi tukemaan ISO/IEC 10206 Extended Pascal -versiolle Free Pascal :n tulevissa versioissa.


Ulkoiset linkit