Procedure/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) italiano (it) русский (ru)

Procedure - aliohjelma

Yleistä

Procedure on määritelty aliohjelma eli [[Routine|rutiini] jonka toiminta on kerrottu siinä unit:sta eli käännösyksiköstä missä se on esitelty, Julkisia aliohjelmia ovat sellaiset procedure jotka on esitelty käännösyksikön interface osassa, tai pääohjelmassa (Program). Interface osassa esitelty aliohjelman toiminta määritellään implementation osassa. Sellainen rutiini joka palauttaa arvon määritellään usein funktioksi. Aliohelmaa joka on osa oliota tai luokkaa kutsutaan yleisesti metodiksi. Aliohjelmat ovat käteviä etenkin jos sama asia tehdään useampaan kertaan.


Proseduraaliset tyypit määritellään myös varatulla sanalla procedure (Tyyppien esittelyosassa).


Aliohjelma jossa tietoja välitetään muuttujaparametrien välityksellä:

 procedure swap( var c1, c2: char );
 var 
   c : cha r; 
 begin
   c := c1 ;
   c1 := c2 ;
   c2 := c ;
 end;

 var 
   s:string;

 begin
   s := 'pit' ; 
   swap( s[1], s[3] );
   writeln ( s ); // tulos on sana 'tip'
 end.

Katso myös