Pointer/fi

From Free Pascal wiki
Jump to navigationJump to search

Deutsch (de) English (en) suomi (fi) français (fr) русский (ru)

Pointer:lla eli osoittimella on kaksi merkitystä Free Pascalissa:

 • Termi tai käsite luokka tyyppien tyypeistä ja muuttujista
 • Yksinkertainen tietotyyppi, joka voi pitää sisällään minkä tahansa tietotyypin osoitteen


Alustus

Pointer on osoitinmuuttuja, joka sisältää muuttujan paikallisen tai globaalin (kaikkialle näkyvän) muistiosoitteen tai muistin osoitteen, jonka arvo tai monimutkainen objekti on luotu ja tallennettu ohjelman heap muistiin. Voidaan sanoa sen olevan viittaus arvoon / muuttujaan tai se "osoittaa" arvoa / muuttujaa. Kaikkien datatyyppien kohdalla kyseiselle datalle osoitintyyppi voidaan ilmoittaa operaattorilla ^ tietotyypin edessä. Kääntäjän ohjeen {$ TYPEDADDRESS ON} asetuksella (on suositeltava käyttää) osoittimet voivat osoittaa vain saman tyyppisten muuttujien tai arvojen osoitteisiin, joihin ne on tarkoitettu osoittamaan.

Osoitinmuuttujille annetaan muuttujan osoite @ -operaattorilla, ja niille liitetään arvon / objektin osoite heap-muistiin käyttämällä New aliohjelmaa. Osoitinmuuttujan arvon lukeminen tai kirjoittaminen onnistuu viittaamalla siihen ^ -operaattorilla.

program test_pointer_wiki2;
{$TYPEDADDRESS ON}
var 
 a     : Integer = 100;
 b     : Real = 10.5;
 ptrToInt : PInteger; // PInteger on pointer tyyppi joka on määritelty RTL
             // sillä voidaan osoittaa ainoastaan integer arvoon/muuttujaan
 ptrToInt2 : ^Integer; // Yleinen muoto määrittämään osoittimen tyyppiä
 //ptrToInt := @b;   // Käännösvirhe {$TYPEDADDRESS ON} 
 ptrToInt := @a;    
 //Writeln(ptrToInt);  // Käännösvirhe: Error: Can't read or write variables of this type
 Writeln(ptrToInt^);  // Tulostaa arvon: 100
 New(ptrToInt2);    // allocate an un-initialized Integer on the heap
 Writeln(ptrToInt2^);  // Näyttää "satunnaisen" integer arvon eli kokonaisluvun
 ptrToInt2^ := 222;   // Asetetaan arvo 222 heap-muistiin 
 Writeln(ptrToInt2^);  // Tulostaa arvon 222 
end.

Datan tyyppi

Osoitin- tietotyyppi (Pointer) on yksinkertainen tyyppi, joka voi sisältää minkä tahansa datatyypin muuttujan tai arvon. Tämä on päinvastoin kuin kirjoitetut osoittimen muuttujat (esim. PInteger), jotka voivat osoittaa vain tietyn tyyppisiä muuttujia tai arvoja kääntäjänohjeella {$ TYPEDADDRESS ON}. Esimerkiksi:

{$TYPEDADRESS ON} 
Var 
 a : Integer = 20;
 b : Real = 20.5;
 c : Boolean = true;
 ptr : Pointer;
begin
 ptr := @a; // valid to hold Integer address 
 ptr := @b; // valid to hold Real address
 ptr := @c; // valid to hold Boolean address
end.

Mutta ennen osoitin muuttujaa voidaan käyttää, se täytyy

 1. valita sellainen arvo tai muuttujatyyppi, johon se viittaa
 2. viitataan ^ operaattorilla

Esimerkiksi:

Var 
 a   : Integer = 20;
 ptr  : Pointer;
begin
 ptr := @a;     // valid to hold Integer address 
 //Writeln(ptr);   // Invalid - will not compile
           // Error: Can't read or write variables of this type
 //Writeln( ptr^);  // Error: Can't read or write variables of this type
           // Just de-referencing a Pointer variable is not sufficient
 Writeln( PInteger(ptr)^); // After cast, then de-reference: prints 20
end.

Esimääritellyt Pointer tyypit

Runtime-kirjaston System unit on määritelty useita osoittyypejä sisäänrakennetuille muuttujille, mukaan lukien:

 PSmallInt      = ^Smallint;
 PShortInt      = ^Shortint;
 PInteger      = ^Integer;
 PByte        = ^Byte;
 PWord        = ^word;
 PDWord       = ^DWord;
 PLongWord      = ^LongWord;
 PLongint      = ^Longint;
 PCardinal      = ^Cardinal;
 PQWord       = ^QWord;
 PBoolean      = ^Boolean;


Katso myös


Navikointipalkki: datatyypit
Yksinkertaiset datatyypit

boolean byte cardinal char currency double dword extended int8 int16 int32 int64 integer longint real shortint single smallint pointer qword word

Monimutkaiset datatyypit

array class object record set string shortstring